Marchetti Illuminazione

Společnost s prakticky čtyřicetiletou tradicí, která v sektoru osvětlení představuje po celém světě italské výrobky uznávané kvality. Výjimečná svítidla přežila navzdory střídání módních stylů. Jejich charakteristickým rysem je spojení tradice a designu. Díky tomu výrobky odhalují silnou vazbu s „modernou“, nejsou jen pouhým jednoduchým stylistickým přepracováním, nýbrž plánem, který jde dál, který spojuje v jeden celek minulost, přítomnost a budoucnost.

www.marchettiilluminazione.com