Martinelli Luce

Znamená více než padesátiletou historii výroby svítidel a systémů osvětlení. Každý výrobek zobrazuje filosofii firmy. Nepostradatelný design, pokroková originalita. Tak lze shrnout hlavní charakteristiku společnou všem výrobkům Martinelli Luce. Jednoduché formou, velké významem, ovlivňují historii designu. Některé z nich jsou i součástí sbírek v nejznámějších muzeích designu.

Martinelli Luce se rozšiřuje o nové a nové výrobky. Ponechává si přesto si ale i řadu výrobků, které se staly „tváří“ italského designu 60. a 70. let. Firma tak představuje sbírku současnosti velkého významu.

www.martinelliluce.it