Ultraluce

Firma, jejíž hlavním heslo zní: „Etika a estetika se musejí splývat v jedno.“ Designová svítidla s ultra moderním designem s důrazem na hospodárnost výrobků i systému jejich výroby.

www.ultraluce.it