Muzeum policie ČR – Expozice ochrany CO

Osvětlení expozice ochrany CO lze rozdělit na dvě části. První část tvoří osvětlení klasických exponátů pomocí akcentových reflektorů s halogenovými žárovkami, druhou část tvoří exponáty citlivé na UV záření, kterými jsou sběratelsky cenné historické plynové masky. Osvětlení této druhé části bylo realizováno pomocí reflektorků s výkonnými LED diodami, které neemitují UV záření ani teplo. Celá expozice je velmi zajímavá samozřejmě nejen osvětlením, ale především svým obsahem.